Att spela online eller ”IRL”

 

En stor fråga dessa dagar är vad som egentligen är roligast, att spela roulette på ett virtuellt casino eller på ett riktigt. Det öppnar allt fler virtuella casinon, som vem som helst som bor i ett land där myndigheterna inte blockerar internet kan spela på, alldeles oavsett vad myndigheterna tycker om detta. Antalet fysiska casinon ökar dock inte, så den som vill hålla sig inom rikets gränser får nöja sig med de statliga casinona i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Samt enstaka black jack-bord på andra håll.

Vill man spela roulette är alltså utbudet betydligt bättre online, så än så länge leder nätspelandet. Det kan dock aldrig bli samma känsla att spela på nätet som i verkligheten, när det inte finns någon kula som är fysiskt observerbar. Många tycker därför att spänningen inte är lika stor vid ett virtuellt roulettebord.

På “riktiga” casinon

Vare sig man har pengar att spela för eller ej så bör alla som intresserar sig det minsta för hasardspel, eller för psykologi, någon gång besöka ett riktigt casino. Det är nämligen en byggnad som för det mesta inretts och planerats med ett enda syfte: att få besökarna att glömma bort tid och rum, och istället spendera så mycket pengar som möjligt. De åtgärder som vidtagits för detta syfte är ganska långtgående. Några av dem kan man läsa om i den här artikeln, som dock antagligen innehåller några överdrifter. Det är t.ex. inte troligt att man verkligen pumpar in extra syre i amerikanska casinon, för att få folk att känna sig lite ”höga”.

Det här skulle dock vara olagligt i USA, dels eftersom det kan klassas som misshandel, och dels eftersom en högre syrehalt i luften kan öka brandfaran. Det skulle dessutom vara mycket dyrt. Casinoägare förlitar sig därför på betydligt billigare metoder, som att förse gäster med gratis drinkar, även om det finns restriktioner också rörande detta på många håll.