Sagan om det lilla hjulet

 

Ordet roulette betyder litet jul på franska, på samma sätt som operett från början betyder liten opera. Den moderna rouletten uppfanns i just Frankrike på 1700-talet, genom att man kombinerade regler från flera olika spel. Bland dessa spel ingick ett som hette just roulette, och som fanns sedan tidigare. I detta spel användes ett hjul som hade skapats av uppfinnaren Blaise Pascal, när han försökte skapa en evighetsmaskin. Man får åtminstone ge Pascal att han skapade ett hjul som rullade långt in i framtiden.

Länge förblev rouletten mest en fransk och amerikansk angelägenhet. Spelet uppstod som bekant i Frankrike, och i den amerikanska västern blev många olika former av spel om pengar populära, förutom roulette bl.a. poker och black jack. Det franska inflytandet var starkast i New Orleans, som ursprungligen hade tillhört Frankrike, och därför blev denna stad epicentrum för den amerikanska rouletten.

Förbud och myter

Efter en tid började myndigheterna i många länder förbjuda hasardspel. Monte Carlo blev en motståndsficka i Europa, där spelet fortsatte att existera och frodas, men i bl.a. Tyskland förbjöds det. I Monte Carlo utvecklades ett nytt roulettebord med endast en nolla, medan man i USA fortsatte att spela på hjul med två nollor, en enkel och en dubbel. I början av 1900-talet vad det egentligen bara Monte Carlo och Las Vegas som erbjöd roulette i någon större utsträckning. Den förstnämnda staden kan då sägas ha varit huvudstad för den franska rouletten, och den senare för den amerikanska. Senare exploderade intresset igen, och idag är roulette större än någonsin, inte minst på internet.

Det finns många myter som omgärdar rouletten. En av de mest kända rör Francois Blanc, som tillsammans med sin bror Louis skapade den franska rouletten, ironiskt nog i den tyska kurorten och spelstaden Homburg. Det sägs att Francois Blanc slöt ett avtal med djävulen för att lära sig roulettens hemligheter. Ett bevis för detta skulle enligt myten vara att alla siffror på roulettebordet tillsammans bildar summan 666.